Psychologie výpis článků

Vztah mezi tělem a myslí

Vztah mezi tělem a myslí

4.12.2000 00:00  |  Psychologie

Odedávna člověka uchvacovala vzájemná spolupráce těla a ducha. Zatímco mnozí prosazovali myšlenku, že pracují odděleně, převládl názor, že jsou v jednotě, což potvrdily výsledky současného výzkumu. To podnítilo rozvoj holistické medicíny, podle které je lidská bytost jedním nedílným celkem.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 30.10.2011 22:58

Buddhistická ekonomika

Buddhistická ekonomika

21.11.2000 00:00  |  Psychologie

Buddhisté tvrdí, že práce umožňuje člověku využít a rozvíjet vlastní schopnosti, práce pomáhá v duchovní cestě překonáváním egocentrismu tím, že člověk pracuje na společném díle, a práce vytváří zboží a služby, které jsou zdrojem příjmů, nezbytných pro vlastní existenci.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 15.4.2014 01:38

Neschopnost rozlišovat tváře

Neschopnost rozlišovat tváře

16.11.2000 00:00  |  Psychologie

Existuje řada lidí, kteří ztratili schopnost rozeznávat tváře, přestože všechny nebo téměř všechny ostatní funkce jejich mozků zůstaly zachovány. Lidé, kteří touto poruchou (označuje se jako prosopagnosie) trpí, mohou například tvrdit, že jim všechny tváře včetně obličejů členů jejich rodiny - přestože je vnímají jako tváře, a ne jako čajové konvice - připadají naprosto stejné.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 20.2.2008 21:18

Zázrak lidského hlasu

Zázrak lidského hlasu

15.11.2000 00:00  |  Psychologie

Podle Indů je lidský hlas nejdokonalejším hudebním nástrojem. Zpěváci a zpěvačky jsou také nejvíce uctíváni. Vědecké výzkumy a nejnovější poznatky o tom, co to je zdraví (a harmonická osobnost) člověka, jak vnímá a slyší, potvrdily opodstatněnost a hlubokou terapeutickou hodnotu obyčejného zpěvu. Lidovky v autobuse na školním výletu, zpěv v hospodě, pod sprchou, to všechno jsou intuitivní pokusy člověka, jeho mysli a těla, využít hudby (zvuku, vibrací tělesných tkání, hlasivek, svalů) a rytmu k rychlé a důkladné relaxaci.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 9.11.2007 00:02

Aby si vás prodavačka všimla

Aby si vás prodavačka všimla

6.11.2000 00:00  |  Psychologie

Obvykle si ani neuvědomujeme, jak obsažným komunikačním prostředkem je výraz našeho těla. Sdělujeme jím mnoho informací beze slov - gesty, postojem a pohybem. Správné držení těla má význam nejen pro naše zdraví a kondici, ale i pro naše uplatnění ve společnosti. To platí o chůzi, postojí, sedu, prostě o všech pohybech.... celý článek

Komentářů: 13 | Poslední komentář: 23.6.2016 21:02

Poslouchejte, co říkají vaše sny

Poslouchejte, co říkají vaše sny

30.10.2000 00:00  |  Psychologie

Když se vám občas zdá nějaký sen, neřekli byste, že je mezi jednotlivými sny nějaká souvislost. Když si však dáte pozor, sny si budete zapisovat a nasbíráte jich větší množství, budete vidět, že se témata a symboly opakují, ale že se neopakují stále stejně, nýbrž že se pomalu mění a vyvíjejí.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 20.4.2010 17:17

Odpusťte svým rodičům

Odpusťte svým rodičům

23.10.2000 00:00  |  Psychologie

Zdá se, že úkolem nás dospělých je pátrat, a to za každou cenu, po tom, jak svým rodičům odpustit jejich nedokonalost. V některých rodinách bývají tyto nedokonalosti jen drobné a nevýznamné, v jiných značné, ale každý z nás se musí se zlem a utrpením vypořádávat ve vlastním životě, aniž by měl možnost svalit vinu na nějakého obětního beránka.... celý článek

Komentářů: 300 | Poslední komentář: 23.5.2017 14:33

Jak se naladíte, tak pochodíte

Jak se naladíte, tak pochodíte

20.10.2000 00:00  |  Psychologie

Při studiu účinku vlivu subliminálních nahrávek se zjistilo, že člověk je to, jak mluví (a myslí). Jednoduše řečeno, úroveň mluvy zrcadlí úroveň nitra, a naopak. Používáme-li hodně negativních slov, začneme i uvažovat negativně a vnímat jen negativní znaky vnějšího světa. Ten, kdo přehnaně často používá slovo problém, má život samé problémy a většinou je nevyřeší.... celý článek

Komentářů: 18 | Poslední komentář: 9.11.2015 15:46

O sobectví

O sobectví

2.10.2000 00:00  |  Psychologie

V prvé polovině minulého století žil (po určitou dobu slavný) filosof M.Stirner, který hlásal absolutní egoismus. Nic není nade mne důležitější než jsem já sám!. Mně neleží na srdci blaho této společnosti. Já jí nic neobětuji, já jí pouze používám. Stirner tím logicky odmítl jakýkoliv vztah k Bohu, vlasti, jakýmkoliv ideálům. Nazýval je proto pouze strašidly či vrtochy.... celý článek

Komentářů: 13 | Poslední komentář: 15.4.2014 01:36

Chcete se skutečně změnit? Prodejte televizi.

Chcete se skutečně změnit? Prodejte televizi.

11.9.2000 00:00  |  Psychologie

Vždyť jste tolikrát nadávali, že se na to nedá koukat! Televize je droga, která má na svědomí miliony obětí. Je to těžká závislost se všemi znaky drog.... celý článek

Komentářů: 23 | Poslední komentář: 13.9.2014 14:00

Depresivní myšlení

Depresivní myšlení

7.9.2000 00:00  |  Psychologie

V depresi se objevuje charakteristický typ automatických negativních myšlenek. Automatické myšlenky jsou takové, které člověku přicházejí na mysl a on nad nimi dále nehloubá. Přijímá je, aniž by uvažoval, zda jsou pravdivé nebo ne. Má prostě pocit, že pravdivé jsou a dále je logicky nerozebírá. Mají tendenci tvořit řetězce.... celý článek

Komentářů: 157 | Poslední komentář: 25.9.2017 13:12

Lpět nebo neulpívat?

Lpět nebo neulpívat?

5.9.2000 00:00  |  Psychologie

Lpět na penězích a šetřit? Nebo na nich nebýt závislý a utrácet? A je to vůbec to nejdůležitější? Takovými otázkami se zabývali jedni manželé. Musíme šetřit, nemůžeme utrácet, čekají nás zlé časy, je třeba mít zajištěnou budoucnost a naše přežití, až budeme staří a nemohoucí a nebudeme moci vydělávat- těmito slovy častoval denně muž svoji ženu. Musíme mít co největší zabezpečení.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 15.4.2014 01:36

Proč musíme získat osobní sílu a velikost myšlenek

Proč musíme získat osobní sílu a velikost myšlenek

11.8.2000 00:00  |  Psychologie

Všichni lidé na dnešní úrovni bytí potřebují mnohem více síly, než jí mají k dispozici. Jsme denně postihováni armádou neviditelného zla. Žijeme v prostředí lidí, kteří bezděčně ze sebe vydávají zlé nebo nezralé myšlenky. Žijeme uprostřed závisti a klepů. Žijeme uprostřed lidí, jimž se stalo zvykem reptat a hledat u jiných chyby. Jsme nuceni být denně s lidmi špatné povahy, s lidmi plnými cynizmu, zloby a popudlivosti. Jsme třeba nuceni setkávat se denně s lidmi, kteří neustálým myšlením na nemoci si je sami způsobují. Je to tatáž síla nebo myšlenka, která kdyby byla namířena na představu zdraví a síly, přinesla by zdraví a sílu.... celý článek

Komentářů: 23 | Poslední komentář: 28.2.2011 22:37

Mozek potřebuje i odpočinek

Mozek potřebuje i odpočinek

10.8.2000 00:00  |  Psychologie

Mozek je sídlem vědomí, neboť se v něm projevují veškeré rozumové činnosti. Odtud pak vycházejí veškeré rozkazy ke svalstvu, a to po nervech. Dojmy našich smyslů jsou většinou zapisovány v tzv. šedé hmotě našeho mozku a jsou spolu ve spojení nesmírným počtem nervových vláken, která tvoří tzv. bílou hmotu mozkovou.... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 12.1.2008 23:21

Pozor na nebezpečné myšlenky

Pozor na nebezpečné myšlenky

9.8.2000 00:00  |  Psychologie

Každý člověk ví, že se musí stříci ohně, aby se nepopálil. Každý člověk se střeží sáhnouti na ostří břitvy, aby se neřízl, každý člověk se chrání látek jedovatých - ale nikdo neuváží, že největší nebezpečí, kterému jsme vydáni každou vteřinou, spočívá v našich nesprávných myšlenkách! Myšlenky nás buďto léčí nebo nás otravují.... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 16.1.2008 22:57

Naučme se poslouchat hudbu

Naučme se poslouchat hudbu

10.7.2000 00:00  |  Psychologie

Naučme se poslouchat hudbu srdcem, ne rozumem. Vysoké a pronikavé tóny lze nasměrovat, v představě, do oblastí, kde cítíme bolest (nebo kde máme nějaký zdravotní problém): harmonická vibrace si sama najde místo a způsob, jak zharmonizovat ono rozladěné.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 8.12.2011 01:59

Je osud spravedlivý ?

Je osud spravedlivý ?

23.6.2000 00:00  |  Psychologie

Zlo je negativní, černá stránka naší duše a má být potrestáno. Dobro je pozitivní, světlá stránka naší duše a má být odměněno. A co když člověk páchá zlé skutky a není potrestán? A co když hodný člověk má špatný úděl ? A když spravedlivý trpí?... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 6.8.2006 16:17

Buďte na pozoru !

Buďte na pozoru !

13.6.2000 00:00  |  Psychologie

V poslední době jako kdyby se roztrhl pytel s různými naukami, náboženskými skupinami, kurzy duchovního rozvoje, léčitelskými praktikami, organizacemi nabízejícími zázračné produkty a skupinami slibujícími zvýšení naší energie a vitality mentálními, psychickými či tělesnými aktivitami.... celý článek

Komentářů: 14 | Poslední komentář: 20.12.2010 21:18

Sladké sny

Sladké sny

9.6.2000 00:00  |  Psychologie

V hlubokém spánku nebo snovém stavu strávíme asi třetinu svého života a přitom většina z nás zůstává v nevědomosti o významu tohoto času. Spánek obdobně jako dýchání je vrozená životní funkce, kterou přijímáme jako takovou, aniž o ní dále uvažujeme. Někdy si chvíli pamatujeme živý sen nebo zvlášť osvěžující spánek, ale sotva věnujeme byť jedinou myšlenku tomu, co se vlastně děje během všech těch let spánku a snění.... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 29.1.2009 02:48

Smysl života

Smysl života

5.6.2000 00:00  |  Psychologie

Žijeme ve společnosti nadbytku, jsme zpracovávání masmedii, zahlcováni reklamami, žijeme ve věku tabletek, které by měly všechno vyřešit - od rýmy až po depresi. Nechceme-li zahynout na přesycení těmito podněty, musíme si začít vybírat, co budeme vnímat a co budeme ignorovat, co je a není podstatné, co se dá zodpovědět a co ne, co má smysl a co nemá.Je nesmírně důležité si čas od času položit otázku: Na čem vlastně opravdu záleží?... celý článek

Komentářů: 114 | Poslední komentář: 4.10.2016 10:14