Psychologie výpis článků

Co prozradí gesto založených paží?

Co prozradí gesto založených paží?

9.4.2002 00:00  |  Psychologie

Ukrývání za ochrannou bariérou je běžnou lidskou reakcí, kterou si osvojíme již v raném věku. Ocitne-li se dítě v hrozivé situaci, schovává se za velké předměty, například za stůl, křeslo, nábytek či maminčinu sukni. S přibývajícím věkem se toto chování tříbí a asi v šesti letech, kdy se ukrývání za předměty pomalu stává nepřijatelným, se člověk naučí pevně zkřížit paže na hrudi vždy, když se ocitne v hrozivé situaci. ... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 12.7.2010 21:06

Strach ze strachu a z panických atak

Strach ze strachu a z panických atak

5.4.2002 00:00  |  Psychologie

Stále více lidí se objevují s podobným příběhem. Stěžují si na to, že se jim jednoho dne zčista jasna udělalo nevolno, srdce se prý prudce rozbušilo, dostavily se návaly potu. To mělo vést k tomu, že od oné chvíle měli tyto symptomy stále častěji. Lékař však nedokázal na srdci nebo na žaludku nic zjistit. Tato porucha se označuje jako panický syndrom.... celý článek

Komentářů: 213 | Poslední komentář: 3.8.2018 09:07

Mnohočetná osobnost

Mnohočetná osobnost

2.4.2002 00:00  |  Psychologie

Zřejmě nejznámější popis rozdvojené osobnosti se nachází v románů R.L. Stevensona Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda, který je samozřejmě úplnou fikcí. Jeden z prvních skutečných případů, uvedený v příspěvku dr. Weira Mitchella na konferenci Filadelfské lékařské společnosti, se týká 18 leté dívky Mary Reynoldsové. Mary byla tichá, uzavřená, poslušná dívka s dlouhou řadou hysterických příhod. Soudě podle všech okolností při jedné z nich zcela oslepla a ohluchla na dobu šesti týdnů. Tři měsíce poté, co se jí zrak a sluch navrátil, Mary upadla do hlubokého spánku a nebylo možno ji z něho probrat. Když se konečně probudila, byla jiným člověkem. ... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 14.4.2014 09:34

O uších, očích a mozku

O uších, očích a mozku

22.3.2002 00:00  |  Psychologie

Konečně začínáme poodhalovat způsoby, jakým vnímáme, třídíme, zpracováváme a používáme informace. Jinak řečeno, jak vidíme, slyšíme, cítíme a jednáme. Ukazuje se, že jsme si rodiči, školou a předchozí generací materialistických vědců a psychologů nechali vnutit celou řadu iluzorních mýtů.... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 9.12.2011 19:56

Vyrovnaná samota

Vyrovnaná samota

12.3.2002 00:00  |  Psychologie

Nakolik může být samota tíživá, zdrojem beznaděje a utrpení, když si ji sami nevybereme, natolik může být pramenem štěstí a vyrovnanosti, když jí s rozvahou vyhledáváme na více nebo méně dlouhou dobu. Budeme tedy mluvit o vyrovnané samotě, díky níž můžeme být sami se sebou v kontaktu, přemýšlet, nalézat myšlenky, tvořit, dělat bilance, meditovat a modlit se. Tento druh samoty, který nás neodděluje od druhých, podporuje naši autonomii a zvyšuje naši adaptabilnost.... celý článek

Komentářů: 19 | Poslední komentář: 19.10.2014 09:36

Mozek jako zbraň

Mozek jako zbraň

11.3.2002 00:00  |  Psychologie

Při zářijových útocích na New York a Washington se mozek 19 teroristů stal biologickou zbraní zodpovědnou za tisíce mrtvých. Jejich vůdci nemuseli do boje nasazovat bakteriologické či atomové zbraně. Stačilo jim vybrat skupinu lidí ovlivněných předchozí zkušeností a využít přirozených procesů řídících vývoj lidského mozku.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 16.8.2008 23:33

Kdy by ženy měly vyhledat psychologickou pomoc

Kdy by ženy měly vyhledat psychologickou pomoc

8.3.2002 00:00  |  Psychologie

Minulá traumata mohou vážně ničit vaši sebeúctu, kterou nahradí pocity nízkého sebehodnocení, studu, viny nebo beznaděje. Takové nevyléčené emocionální rány mohou také vyústit v chování, která narušují sebekontrolu. V následujícím článku uvedeme známky, které ukazují, že můžete mít problém s nevyřešenými otázkami.... celý článek

Komentářů: 8 | Poslední komentář: 15.3.2009 03:57

Jak vypadá úspěch

Jak vypadá úspěch

7.3.2002 00:00  |  Psychologie

Když hledáte příběh popisující nějaký váš úspěch, abyste ilustrovali některou ze svých schopností, nehledáte něco, co jste dokázali jako jediní v historii světa. Hledáte něco mnohem prostšího. Hledáte jakékoli období ve svém životě, kdy jste udělali něco, co vás tehdy naplnilo pocitem hrdosti a úspěchu.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 27.8.2015 16:50

Jste schopni skutečně komunikovat?

Jste schopni skutečně komunikovat?

27.2.2002 00:00  |  Psychologie

Komunikace je nesporně klíčovým slovem moderní společnosti jak v našem osobním životě, tak v našem životě společenském, duchovním a profesionálním. Musíme umět opravdově komunikovat, cítit se dobře s různými osobami, najít to správné slovo pro určitou myšlenku. Test, který vám předkládáme, vám dává možnost poznat svou komunikační obratnost.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 29.2.2008 18:32

Vytvoření dospělého rodinného vztahu

Vytvoření dospělého rodinného vztahu

14.2.2002 00:00  |  Psychologie

Abyste mohli změnit vztah se svojí rodinou, přestali být považováni za závislé dítě a začali být chápáni jako naprosto respektovaný dospělý člověk, musíte nejprve změnit způsob, jakým sami o sobě ve vztahu ke své rodině smýšlíte. Jinými slovy, aby s vámi už nebylo zacházeno jako s malým dítětem, musíte se jako malé dítě přestat chovat. ... celý článek

Komentářů: 0

Pravé sny

Pravé sny

30.1.2002 00:00  |  Psychologie

Možná, že jste se i vy již někdy během snu "probudili", že jste mohli jednání nově přepsat a hlavní představitele a kompars měnit a posouvat.... celý článek

Komentářů: 0

Z kuchařky psychoterapeuta - změna myšlení

Z kuchařky psychoterapeuta - změna myšlení

24.1.2002 00:00  |  Psychologie

Někdy nám mohou naše zvyky, postoje a navyklé způsoby myšlení řádně komplikovat život. V článku se dočtete, jak se dá na takových "chybách" pracovat, aby nám myšlení více pomáhalo a méně komplikovalo náš život.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 2.2.2007 16:07

Je (ne) snadné mít rád člověka?

Je (ne) snadné mít rád člověka?

21.1.2002 00:00  |  Psychologie

Mudrc Osho provokuje často čtenáře zdánlivými protimluvy. Napřed tvrdí, že Bůh neexistuje, ale pak jinými slovy Jeho existenci de facto dokládá. Také kdysi řekl, že když milujete stromy, kameny, ptáky, je to humbuk. Teprve až začnete milovat člověka (rozumějte - s jeho všemi světly i stíny), bude to teprve pravdivé.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 5.11.2007 19:23

Průběh a pravidla sesí Pesso terapie - PBSP

Průběh a pravidla sesí Pesso terapie - PBSP

18.1.2002 00:00  |  Psychologie

Kromě struktur a cvičení je nedílnou součástí terapie "sdílení" a teoretické seznamování s principy PBSP. "Sdílení" se děje na úvod a na konci každého setkání, po každé struktuře či cvičení. Sdílením se rozumí svobodné vyjadřování pocitů a myšlenek, s nimiž každý adept přichází, odchází či které se vynořují v průběhu práce. Co a kolik toho kdo z účastníků sdílí s ostatními, je zcela v jeho licenci. ... celý článek

Komentářů: 0

Pán prstenů - moderní mýtus

Pán prstenů - moderní mýtus

14.1.2002 00:00  |  Psychologie

"Ten příběh je fascinující, je to jako magnet - přitáhne vás k sobě a nepustí, dokud neprojdete s jeho hrdiny celou cestu až na konec. A něco z toho příběhu ve vás už zůstane napořád". To byl komentář jednoho z příznivců Tolkienova Pána prstenů, s ním naprosto souhlasím.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Jak Pesso terapie probíhá

Jak Pesso terapie probíhá

11.1.2002 00:00  |  Psychologie

V Pesso terapii (PBSP) se postupuje tak, že adept za terapeutovy spolupráce stopuje citlivá místa svého prožívání. Zkoumá objevující se paměťové obrazy a hledá, co by potřeboval či co by býval potřeboval, jedná-li se o dávno prožitou zkušenost, která se vynořila. Vychází se z toho, že odpověď na otázku "co bych potřeboval" je u něho uvnitř, v jeho instinktu, v jeho tělových pocitech. Jde tedy o evokaci oněch geneticky daných, ideálních očekávání, kterým je v tu chvíli nasloucháno. ... celý článek

Komentářů: 0

Čím PBSP neboli Pesso terapie účinkuje

Čím PBSP neboli Pesso terapie účinkuje

4.1.2002 00:00  |  Psychologie

Terapeutický efekt PBSP spočívá v oživení našeho kontaktu s geneticky danými, bytostnými potřebami. Ona instinktivní očekávání, s nimiž se rodíme, jsou ideální (máme v sobě vrozený, ideální obraz toho, co bychom rádi), avšak svět, do kterého přicházíme, je ten běžný, jak jej známe. Naše potřeby jsou tedy vždy do jisté míry frustrovány. Otázkou je však míra frustrace. ... celý článek

Komentářů: 0

Na jakých předpokladech Pesso terapie stojí

Na jakých předpokladech Pesso terapie stojí

27.12.2001 00:00  |  Psychologie

PBSP - Pesso terapie je založena na předpokladu, že každý člověk nese v sobě genetickou informaci toho, s čím se potřebuje ve světě setkat, aby obstál jako lidská bytost a mohl rozvinout to, co je mu individuálně dáno. Lze to říci i tak, že genotyp každého z nás obsahuje kromě jiného i jakési ideální obrazy toho, co očekáváme od svých nejbližších a světa vůbec, ideální obrazy interakcí a vztahů, které potřebujeme zažít v pravý čas s těmi pravými lidmi.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Včera v noci se mi zdálo II

Včera v noci se mi zdálo II

20.12.2001 00:00  |  Psychologie

Jestli jsou sny zprávami z našeho nevědomí, které nám mohou něco důležitého sdělit, jak jim můžeme porozumět?Tento článek nemůže být návodem, jak vyložit každý sen. K tomu je třeba číst literaturu - minule jsem uváděl Výklad snů od S. Freuda jako základní knihu v tomto umění. A hlavně to chce nějakou dobu sny vykládat a vykládat, nejlépe sám sobě. Přesto zde mohu naznačit, jak se dá se sny pracovat.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 18.2.2007 16:44

Komu je Pesso terapie určena

Komu je Pesso terapie určena

14.12.2001 00:00  |  Psychologie

PBSP - Pesso terapie je určena těm, kteří cítí, že jejich život potřebuje změnu a zároveň tuší, že vytoužená změna se skrývá uvnitř, v jejich vlastním prožívání. Je určena těm, kteří se v životě marně hledají, cítí se nenaplnění, slabí, bezmocní či osamělí, nezvládají své emoce, těm, kterým se dlouhodobě opakují stejné problémy ve vztazích, kteří se cítí obětí druhých... atd. ... celý článek

Komentářů: 0