Psychologie výpis článků

Jste schopni skutečně komunikovat?

Jste schopni skutečně komunikovat?

27.2.2002 00:00  |  Psychologie

Komunikace je nesporně klíčovým slovem moderní společnosti jak v našem osobním životě, tak v našem životě společenském, duchovním a profesionálním. Musíme umět opravdově komunikovat, cítit se dobře s různými osobami, najít to správné slovo pro určitou myšlenku. Test, který vám předkládáme, vám dává možnost poznat svou komunikační obratnost.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 29.2.2008 18:32

Vytvoření dospělého rodinného vztahu

Vytvoření dospělého rodinného vztahu

14.2.2002 00:00  |  Psychologie

Abyste mohli změnit vztah se svojí rodinou, přestali být považováni za závislé dítě a začali být chápáni jako naprosto respektovaný dospělý člověk, musíte nejprve změnit způsob, jakým sami o sobě ve vztahu ke své rodině smýšlíte. Jinými slovy, aby s vámi už nebylo zacházeno jako s malým dítětem, musíte se jako malé dítě přestat chovat. ... celý článek

Komentářů: 0

Pravé sny

Pravé sny

30.1.2002 00:00  |  Psychologie

Možná, že jste se i vy již někdy během snu "probudili", že jste mohli jednání nově přepsat a hlavní představitele a kompars měnit a posouvat.... celý článek

Komentářů: 0

Z kuchařky psychoterapeuta - změna myšlení

Z kuchařky psychoterapeuta - změna myšlení

24.1.2002 00:00  |  Psychologie

Někdy nám mohou naše zvyky, postoje a navyklé způsoby myšlení řádně komplikovat život. V článku se dočtete, jak se dá na takových "chybách" pracovat, aby nám myšlení více pomáhalo a méně komplikovalo náš život.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 2.2.2007 16:07

Je (ne) snadné mít rád člověka?

Je (ne) snadné mít rád člověka?

21.1.2002 00:00  |  Psychologie

Mudrc Osho provokuje často čtenáře zdánlivými protimluvy. Napřed tvrdí, že Bůh neexistuje, ale pak jinými slovy Jeho existenci de facto dokládá. Také kdysi řekl, že když milujete stromy, kameny, ptáky, je to humbuk. Teprve až začnete milovat člověka (rozumějte - s jeho všemi světly i stíny), bude to teprve pravdivé.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 5.11.2007 19:23

Průběh a pravidla sesí Pesso terapie - PBSP

Průběh a pravidla sesí Pesso terapie - PBSP

18.1.2002 00:00  |  Psychologie

Kromě struktur a cvičení je nedílnou součástí terapie "sdílení" a teoretické seznamování s principy PBSP. "Sdílení" se děje na úvod a na konci každého setkání, po každé struktuře či cvičení. Sdílením se rozumí svobodné vyjadřování pocitů a myšlenek, s nimiž každý adept přichází, odchází či které se vynořují v průběhu práce. Co a kolik toho kdo z účastníků sdílí s ostatními, je zcela v jeho licenci. ... celý článek

Komentářů: 0

Pán prstenů - moderní mýtus

Pán prstenů - moderní mýtus

14.1.2002 00:00  |  Psychologie

"Ten příběh je fascinující, je to jako magnet - přitáhne vás k sobě a nepustí, dokud neprojdete s jeho hrdiny celou cestu až na konec. A něco z toho příběhu ve vás už zůstane napořád". To byl komentář jednoho z příznivců Tolkienova Pána prstenů, s ním naprosto souhlasím.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Jak Pesso terapie probíhá

Jak Pesso terapie probíhá

11.1.2002 00:00  |  Psychologie

V Pesso terapii (PBSP) se postupuje tak, že adept za terapeutovy spolupráce stopuje citlivá místa svého prožívání. Zkoumá objevující se paměťové obrazy a hledá, co by potřeboval či co by býval potřeboval, jedná-li se o dávno prožitou zkušenost, která se vynořila. Vychází se z toho, že odpověď na otázku "co bych potřeboval" je u něho uvnitř, v jeho instinktu, v jeho tělových pocitech. Jde tedy o evokaci oněch geneticky daných, ideálních očekávání, kterým je v tu chvíli nasloucháno. ... celý článek

Komentářů: 0

Čím PBSP neboli Pesso terapie účinkuje

Čím PBSP neboli Pesso terapie účinkuje

4.1.2002 00:00  |  Psychologie

Terapeutický efekt PBSP spočívá v oživení našeho kontaktu s geneticky danými, bytostnými potřebami. Ona instinktivní očekávání, s nimiž se rodíme, jsou ideální (máme v sobě vrozený, ideální obraz toho, co bychom rádi), avšak svět, do kterého přicházíme, je ten běžný, jak jej známe. Naše potřeby jsou tedy vždy do jisté míry frustrovány. Otázkou je však míra frustrace. ... celý článek

Komentářů: 0

Na jakých předpokladech Pesso terapie stojí

Na jakých předpokladech Pesso terapie stojí

27.12.2001 00:00  |  Psychologie

PBSP - Pesso terapie je založena na předpokladu, že každý člověk nese v sobě genetickou informaci toho, s čím se potřebuje ve světě setkat, aby obstál jako lidská bytost a mohl rozvinout to, co je mu individuálně dáno. Lze to říci i tak, že genotyp každého z nás obsahuje kromě jiného i jakési ideální obrazy toho, co očekáváme od svých nejbližších a světa vůbec, ideální obrazy interakcí a vztahů, které potřebujeme zažít v pravý čas s těmi pravými lidmi.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Včera v noci se mi zdálo II

Včera v noci se mi zdálo II

20.12.2001 00:00  |  Psychologie

Jestli jsou sny zprávami z našeho nevědomí, které nám mohou něco důležitého sdělit, jak jim můžeme porozumět?Tento článek nemůže být návodem, jak vyložit každý sen. K tomu je třeba číst literaturu - minule jsem uváděl Výklad snů od S. Freuda jako základní knihu v tomto umění. A hlavně to chce nějakou dobu sny vykládat a vykládat, nejlépe sám sobě. Přesto zde mohu naznačit, jak se dá se sny pracovat.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 18.2.2007 16:44

Komu je Pesso terapie určena

Komu je Pesso terapie určena

14.12.2001 00:00  |  Psychologie

PBSP - Pesso terapie je určena těm, kteří cítí, že jejich život potřebuje změnu a zároveň tuší, že vytoužená změna se skrývá uvnitř, v jejich vlastním prožívání. Je určena těm, kteří se v životě marně hledají, cítí se nenaplnění, slabí, bezmocní či osamělí, nezvládají své emoce, těm, kterým se dlouhodobě opakují stejné problémy ve vztazích, kteří se cítí obětí druhých... atd. ... celý článek

Komentářů: 0

Včera v noci se mi zdálo

Včera v noci se mi zdálo

12.12.2001 00:00  |  Psychologie

Mají sny pro nás nějaký smysl? Můžeme se naučit jim rozumět? Snům se lidé snažili porozumět odnepaměti. Sny rozhodně nebyly považovány za pouhý výplod nějaké zvláštní fantazie, za něco beze smyslu. Naopak, často šlo o "zprávy bohů", které byly zašifrované a jen ti nejmoudřejší jim mohli porozumět.... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 23.12.2014 05:03

PBSP - Pesso terapie

PBSP - Pesso terapie

7.12.2001 00:00  |  Psychologie

PBSP (Pesso - Boyden System Psycho - motor) je jedna z původních psychoterapeutických metod určených širokému okruhu zájemců o sebepoznávání, osobní rozvoj, vyrovnávání se s osobní historií a nacházení hlubšího smyslu v životě. ... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Psychologické aspekty rakoviny

Psychologické aspekty rakoviny

29.11.2001 00:00  |  Psychologie

Již Elida Evansová, žačka Carla Junga, v roce 1926 naznačila v knize "Psychologický výzkum rakoviny", že riziko rakoviny je vyšší u těch, jejichž životní smysl vychází z lidí a věcí mimo ně. Pokud je takové spojení přetrženo, následuje často nemoc.... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 11.6.2008 13:36

Morální vývoj člověka

Morální vývoj člověka

23.11.2001 00:00  |  Psychologie

Jak se stává člověk morálním tvorem? Je morální usuzování spojeno s psychickým vývojem člověka? Jak je možné, že někteří dospělí jsou morálnější než jiní? Pokusím se v tomto článku načrtnout, jak k tématu morálky přispívá svými znalostmi psychologie.... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 16.4.2009 17:20

Co je to schizofrenie

Co je to schizofrenie

21.11.2001 00:00  |  Psychologie

Schizofrenie - slovo, které má pro málokoho z nás jasný obsah. Mívá příchuť něčeho tajemného, někdy děsivého, obvykle se s ní setkáváme v literatuře nebo filmu. Jaká je ovšem realita? Článek obsahuje základní informace o tom, co schizofrenie je. Příště si něco povíme o tom, kde se schizofrenie bere a jak se dnes léčí. ... celý článek

Komentářů: 539 | Poslední komentář: 13.12.2015 00:58

Vaše osobní práva

Vaše osobní práva

15.11.2001 00:00  |  Psychologie

Následující práva máte Vy, my i druzí lidé jednoduše na základě fak­tu, že jsme lidé. Jsou to osobní práva, jež byste měli postoupit sobě i ostatním, protože nám usnadňují naše společné soužití. ... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 2.6.2018 06:40

O rozhovoru v psychoterapii

O rozhovoru v psychoterapii

13.11.2001 00:00  |  Psychologie

Rozhovor je královskou psychoterapeutickou disciplínou, a to bez ohledu na to, kolika dnes v našem oboru používáme zajímavých a inspirativních postupů či technik. Proč však nazývat metodou či disciplínou - a dokonce "královskou" - to, co každý z nás beztak dělá dnes a denně, co je nejsamozřejmějším projevem toho, že nežijeme sami? Není to nadbytečné a vyumělkované slovíčkaření? Ostatně, o celé psychologii lze občas zaslechnout (a leckdy právem), štiplavou poznámku, že je to stejně jen učené pojmenovávání zcela normálních věcí.... celý článek

Komentářů: 0

Psychoterapie - jak pracuje, jak  účinkuje, jak ji poznáme

Psychoterapie - jak pracuje, jak účinkuje, jak ji poznáme

8.11.2001 00:00  |  Psychologie

Úvod do seriálu krátkých textů o psychoterapii ... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 9.11.2006 04:31