Psychologie výpis článků

Pohádky v naší duši  II - mytologické pohádky

Pohádky v naší duši II - mytologické pohádky

27.9.2002 00:00  |  Psychologie

Dnes si povíme něco o pohádkách "mytologických" - o tom, jaké to jsou a jak mohou být pro náš duševní život důležité. Mytologické pohádky jsou obvykle staré tradiční příběhy, které svým obsahem přesahují oblast svého vzniku. Mýtický svět i s jeho hrdiny není světem vybájeným, smyšlenkou, fantazií, ale je kouzelným zrcadlem, které umí v příbězích ukazovat něco z podstaty světa, v němž žijeme, něco z podstaty nás samých.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 2.11.2011 23:19

Odvaha být odvážný

Odvaha být odvážný

13.9.2002 00:00  |  Psychologie

Abychom se vymanili z tlaků, které zabraňují projevu naší skutečné osobnosti (strach, nemohoucnost, předsudky atd.), musíme přijmout nové zásady, nový pohled na život.... celý článek

Komentářů: 0

Posttraumatická stresová porucha - možná reakce na povodně

Posttraumatická stresová porucha - možná reakce na povodně

10.9.2002 00:00  |  Psychologie

Povodeň je za námi, zbývá nám ještě vyrovnat se s jejími následky. A to nejen po stránce hmotné, ale i psychické. Jaký může takový extrémní zážitek mít vliv na naše duševní zdraví?... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 13.11.2006 23:11

Alter ego a syndrom rozdvojené osobnosti

Alter ego a syndrom rozdvojené osobnosti

4.9.2002 00:00  |  Psychologie

Alter ego vzniká pod psychickým tlakem. Stres z toho, že jedna osobnost není schopna dosáhnout uspokojení, se přelévá do osobnosti jiné. Jestliže cítím, že se se mnou nespravedlivě zachází v práci, může se mi zdát sen, v němž jsem krotitelem lvů, který bičuje velkou kočku, aby bylo po jeho vůli. To mohou být symboly stresu, s nímž nejsem schopen se za bdělého stavu vypořádat. Interpretace snu mi nemusí být jasná, takže si ani nemusím být vědom, že lev je můj šéf nebo že se zde projevuje můj strach z něho.... celý článek

Komentářů: 29 | Poslední komentář: 4.5.2018 12:14

Smrt očima dospívajících a jejich rodičů

Smrt očima dospívajících a jejich rodičů

29.8.2002 00:00  |  Psychologie

Oba věky představují v životě bod obratu. Dospívající opouštějí dětství a vyplouvají směrem k dospělosti, která jako by nikdy nepřicházela dostatečně rychle. Jejich rodiče opouštějí mladou dospělost a začínají poslední polovinu plavby, jež teď ubíhá až příliš rychle. Jak se dospívající a jejich rodiče dívají na nevyhnutelnou životní překážku, kterou je smrt? Jak se s ní vyrovnávají? A jak to ovlivňuje jejich společné soužití?... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Pohádky v naší duši I - vývojové pohádky

Pohádky v naší duši I - vývojové pohádky

27.8.2002 00:00  |  Psychologie

Mají nás pohádky pobavit, poučit nebo dokonce léčit naší duši? Jsou pohádky jen pro děti nebo i pro dospělé? Co k tomu může říci psychologie? Chci tak volně navázat na článek "Pán prstenů - moderní mýtus" a pustit se společně s vámi na dobrodružnou cestu fantazie a tradice.... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 3.11.2011 23:07

Jak jste manipulováni?

Jak jste manipulováni?

15.8.2002 00:00  |  Psychologie

Zkusme se podívat pravdě do očí, všichni se občas snažíme někým manipulovat, i když to obvykle nečiníme záměrně. Někdy se dokonce snažíme prostřednictvím viny a strachu vmanipulovat do určité činnosti sami sebe.... celý článek

Komentářů: 0

Utváření komplexů

Utváření komplexů

14.8.2002 00:00  |  Psychologie

Jedním z nejtěžších úkolů v procesu individuace je zbavit se rodičovských komplexů. Právě tyto komplexy člověku často nedovolují, aby prosadil svou individualitu. Jsou také na překážku v milostném životě. Proto bude užitečné, když vytváření komplexů se zvláštním přihlédnutím ke komplexům rodičovským věnujeme několik následujících řádek. ... celý článek

Komentářů: 8 | Poslední komentář: 29.8.2015 07:50

Narcismus - vnitřní žalář

Narcismus - vnitřní žalář

25.7.2002 00:00  |  Psychologie

Normálně existuje napětí mezi tím, co člověk je, a tím, o čem věří, že musí být (jeho ideálním já). Lidé se zdravým narcismem vědí, že nemusí být dokonalí, že není třeba, aby vůči všem vykazovali převahu, že smějí selhat atd., a přesto jsou "v pořádku". U lidí s narcistickou poruchou osobnosti je Selbst nafouknuté. To, co jsou, a to, o čem věří, že musí být, splynulo v jedno grandiózní Selbst. Ztotožňují se ve fantazii se svým vlastním ideálním obrazem, aby tak dosáhli nezávislosti na hodnocení ze strany druhých. ... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Vědomí  a nevědomí

Vědomí a nevědomí

15.7.2002 00:00  |  Psychologie

Západní psychologie nemá žádný přesný obraz mysli, ale jeden z nejpoužitelnějších modelů vytvořil zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. Tento model má tři úrovně.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Proces individuace aneb Staň se tím, kým jsi

Proces individuace aneb Staň se tím, kým jsi

11.7.2002 00:00  |  Psychologie

Cílem procesu individuace je, aby se člověk stal tím, kým skutečně je. "Staň se tím, kým jsi," tak to řekl již Pindar, myšlenka tedy není nová. Aristoteles zdůrazňoval, že každé stvoření má v sobě tvar, který je vlastní jen jemu, a život má směřovat k tomuto vlastnímu tvaru. To znamená, že máme z velké části prožít plnost životních možností, které nám byly dány, aby bylo zřejmé, co do nás - a možná právě jen do nás - bylo vloženo.... celý článek

Komentářů: 0

Zdraví a individualita

Zdraví a individualita

8.7.2002 00:00  |  Psychologie

Faktory a aspekty pojmu zdraví by bylo možno bez obtíží přiřadit pod termín individuum. Teprve člověk, který upíše sebe a svůj život namáhavému procesu individuace (C. G. Jung) a stávání se sebou samým, se zdá do jisté míry chráněn před patologií a nemocí, které hrozí ze všech stran.... celý článek

Komentářů: 0

Co jsou to pro-anorektické internetové stránky

Co jsou to pro-anorektické internetové stránky

20.6.2002 00:00  |  Psychologie

Na internetu se objevil nový fenomén - stránky pro anorexii. Čtete správně, nejde o překlep! Co na takových stránkách je?... celý článek

Komentářů: 23 | Poslední komentář: 17.11.2010 11:48

Depresivní člověk a láska

Depresivní člověk a láska

10.6.2002 00:00  |  Psychologie

Láska, touha milovat a být milován je pro depresivního člověka tím nejdůležitějším v životě. Zde může rozvíjet své nejlepší stránky, zde však současně spočívá jeho největší ohrožení. U depresivního člověka může docházet ke krizím především v partnerských vztazích.... celý článek

Komentářů: 33 | Poslední komentář: 8.6.2017 12:56

CHAT aneb Vztahy na internetu

CHAT aneb Vztahy na internetu

31.5.2002 00:00  |  Psychologie

CHAT ... celý článek

Komentářů: 26 | Poslední komentář: 14.1.2014 14:52

Komplexu méněcennosti se můžete zbavit

Komplexu méněcennosti se můžete zbavit

29.5.2002 00:00  |  Psychologie

Nejméně 95 procent lidí trpí pocity méněcennosti a pro miliony lidí jsou tyto pocity vážnou překážkou v dosažení úspěchu a štěstí. V jistém smyslu je každý člověk na zeměkouli méně schopný než někdo jiný. ... celý článek

Komentářů: 49 | Poslední komentář: 10.12.2017 18:04

Jsou všichni zhypnotizovaní?

Jsou všichni zhypnotizovaní?

17.5.2002 00:00  |  Psychologie

Není přehnané říci, že každý člověk je do určité míry zhypnotizovaný, ať už myšlenkami, které nekriticky převzal od druhých, nebo myšlenkami, o jejichž pravdivosti přesvědčil sám sebe. ... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 9.1.2010 16:45

Jak uspokojujeme své potřeby?

Jak uspokojujeme své potřeby?

16.4.2002 00:00  |  Psychologie

Stručně řečeno, musíme mít pouto k druhým lidem, nejméně k jednomu člověku, ale raději k více lidem. Po celou dobu našeho života musíme mít nejméně jednoho člověka, který o nás stojí a o něhož stojíme i my. Nemáme-li takového člověka, nedokážeme naplňovat své základní potřeby. ... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Důsledky stresu. Výhody, nevýhody a rizika

Důsledky stresu. Výhody, nevýhody a rizika

12.4.2002 00:00  |  Psychologie

Když se na stresovou reakci adaptujeme, dokáže jí náš organismus lépe čelit, jsme pozornější a ostražitější, k přemýšlení a jednání máme k dispozici více energie. Pokud je však reakce příliš intenzívní a dlouhodobá, nastávají problémy.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 11.8.2016 13:03

Co prozradí gesto založených paží?

Co prozradí gesto založených paží?

9.4.2002 00:00  |  Psychologie

Ukrývání za ochrannou bariérou je běžnou lidskou reakcí, kterou si osvojíme již v raném věku. Ocitne-li se dítě v hrozivé situaci, schovává se za velké předměty, například za stůl, křeslo, nábytek či maminčinu sukni. S přibývajícím věkem se toto chování tříbí a asi v šesti letech, kdy se ukrývání za předměty pomalu stává nepřijatelným, se člověk naučí pevně zkřížit paže na hrudi vždy, když se ocitne v hrozivé situaci. ... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 12.7.2010 21:06