Psychologie výpis článků

Utváření komplexů

Utváření komplexů

14.8.2002 00:00  |  Psychologie

Jedním z nejtěžších úkolů v procesu individuace je zbavit se rodičovských komplexů. Právě tyto komplexy člověku často nedovolují, aby prosadil svou individualitu. Jsou také na překážku v milostném životě. Proto bude užitečné, když vytváření komplexů se zvláštním přihlédnutím ke komplexům rodičovským věnujeme několik následujících řádek. ... celý článek

Komentářů: 8 | Poslední komentář: 29.8.2015 07:50

Narcismus - vnitřní žalář

Narcismus - vnitřní žalář

25.7.2002 00:00  |  Psychologie

Normálně existuje napětí mezi tím, co člověk je, a tím, o čem věří, že musí být (jeho ideálním já). Lidé se zdravým narcismem vědí, že nemusí být dokonalí, že není třeba, aby vůči všem vykazovali převahu, že smějí selhat atd., a přesto jsou "v pořádku". U lidí s narcistickou poruchou osobnosti je Selbst nafouknuté. To, co jsou, a to, o čem věří, že musí být, splynulo v jedno grandiózní Selbst. Ztotožňují se ve fantazii se svým vlastním ideálním obrazem, aby tak dosáhli nezávislosti na hodnocení ze strany druhých. ... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Vědomí  a nevědomí

Vědomí a nevědomí

15.7.2002 00:00  |  Psychologie

Západní psychologie nemá žádný přesný obraz mysli, ale jeden z nejpoužitelnějších modelů vytvořil zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. Tento model má tři úrovně.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Proces individuace aneb Staň se tím, kým jsi

Proces individuace aneb Staň se tím, kým jsi

11.7.2002 00:00  |  Psychologie

Cílem procesu individuace je, aby se člověk stal tím, kým skutečně je. "Staň se tím, kým jsi," tak to řekl již Pindar, myšlenka tedy není nová. Aristoteles zdůrazňoval, že každé stvoření má v sobě tvar, který je vlastní jen jemu, a život má směřovat k tomuto vlastnímu tvaru. To znamená, že máme z velké části prožít plnost životních možností, které nám byly dány, aby bylo zřejmé, co do nás - a možná právě jen do nás - bylo vloženo.... celý článek

Komentářů: 0

Zdraví a individualita

Zdraví a individualita

8.7.2002 00:00  |  Psychologie

Faktory a aspekty pojmu zdraví by bylo možno bez obtíží přiřadit pod termín individuum. Teprve člověk, který upíše sebe a svůj život namáhavému procesu individuace (C. G. Jung) a stávání se sebou samým, se zdá do jisté míry chráněn před patologií a nemocí, které hrozí ze všech stran.... celý článek

Komentářů: 0

Co jsou to pro-anorektické internetové stránky

Co jsou to pro-anorektické internetové stránky

20.6.2002 00:00  |  Psychologie

Na internetu se objevil nový fenomén - stránky pro anorexii. Čtete správně, nejde o překlep! Co na takových stránkách je?... celý článek

Komentářů: 23 | Poslední komentář: 17.11.2010 11:48

Depresivní člověk a láska

Depresivní člověk a láska

10.6.2002 00:00  |  Psychologie

Láska, touha milovat a být milován je pro depresivního člověka tím nejdůležitějším v životě. Zde může rozvíjet své nejlepší stránky, zde však současně spočívá jeho největší ohrožení. U depresivního člověka může docházet ke krizím především v partnerských vztazích.... celý článek

Komentářů: 33 | Poslední komentář: 8.6.2017 12:56

CHAT aneb Vztahy na internetu

CHAT aneb Vztahy na internetu

31.5.2002 00:00  |  Psychologie

CHAT ... celý článek

Komentářů: 26 | Poslední komentář: 14.1.2014 14:52

Komplexu méněcennosti se můžete zbavit

Komplexu méněcennosti se můžete zbavit

29.5.2002 00:00  |  Psychologie

Nejméně 95 procent lidí trpí pocity méněcennosti a pro miliony lidí jsou tyto pocity vážnou překážkou v dosažení úspěchu a štěstí. V jistém smyslu je každý člověk na zeměkouli méně schopný než někdo jiný. ... celý článek

Komentářů: 49 | Poslední komentář: 10.12.2017 18:04

Jsou všichni zhypnotizovaní?

Jsou všichni zhypnotizovaní?

17.5.2002 00:00  |  Psychologie

Není přehnané říci, že každý člověk je do určité míry zhypnotizovaný, ať už myšlenkami, které nekriticky převzal od druhých, nebo myšlenkami, o jejichž pravdivosti přesvědčil sám sebe. ... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 9.1.2010 16:45

Jak uspokojujeme své potřeby?

Jak uspokojujeme své potřeby?

16.4.2002 00:00  |  Psychologie

Stručně řečeno, musíme mít pouto k druhým lidem, nejméně k jednomu člověku, ale raději k více lidem. Po celou dobu našeho života musíme mít nejméně jednoho člověka, který o nás stojí a o něhož stojíme i my. Nemáme-li takového člověka, nedokážeme naplňovat své základní potřeby. ... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Důsledky stresu. Výhody, nevýhody a rizika

Důsledky stresu. Výhody, nevýhody a rizika

12.4.2002 00:00  |  Psychologie

Když se na stresovou reakci adaptujeme, dokáže jí náš organismus lépe čelit, jsme pozornější a ostražitější, k přemýšlení a jednání máme k dispozici více energie. Pokud je však reakce příliš intenzívní a dlouhodobá, nastávají problémy.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 11.8.2016 13:03

Co prozradí gesto založených paží?

Co prozradí gesto založených paží?

9.4.2002 00:00  |  Psychologie

Ukrývání za ochrannou bariérou je běžnou lidskou reakcí, kterou si osvojíme již v raném věku. Ocitne-li se dítě v hrozivé situaci, schovává se za velké předměty, například za stůl, křeslo, nábytek či maminčinu sukni. S přibývajícím věkem se toto chování tříbí a asi v šesti letech, kdy se ukrývání za předměty pomalu stává nepřijatelným, se člověk naučí pevně zkřížit paže na hrudi vždy, když se ocitne v hrozivé situaci. ... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 12.7.2010 21:06

Strach ze strachu a z panických atak

Strach ze strachu a z panických atak

5.4.2002 00:00  |  Psychologie

Stále více lidí se objevují s podobným příběhem. Stěžují si na to, že se jim jednoho dne zčista jasna udělalo nevolno, srdce se prý prudce rozbušilo, dostavily se návaly potu. To mělo vést k tomu, že od oné chvíle měli tyto symptomy stále častěji. Lékař však nedokázal na srdci nebo na žaludku nic zjistit. Tato porucha se označuje jako panický syndrom.... celý článek

Komentářů: 212 | Poslední komentář: 2.4.2018 02:17

Mnohočetná osobnost

Mnohočetná osobnost

2.4.2002 00:00  |  Psychologie

Zřejmě nejznámější popis rozdvojené osobnosti se nachází v románů R.L. Stevensona Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda, který je samozřejmě úplnou fikcí. Jeden z prvních skutečných případů, uvedený v příspěvku dr. Weira Mitchella na konferenci Filadelfské lékařské společnosti, se týká 18 leté dívky Mary Reynoldsové. Mary byla tichá, uzavřená, poslušná dívka s dlouhou řadou hysterických příhod. Soudě podle všech okolností při jedné z nich zcela oslepla a ohluchla na dobu šesti týdnů. Tři měsíce poté, co se jí zrak a sluch navrátil, Mary upadla do hlubokého spánku a nebylo možno ji z něho probrat. Když se konečně probudila, byla jiným člověkem. ... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 14.4.2014 09:34

O uších, očích a mozku

O uších, očích a mozku

22.3.2002 00:00  |  Psychologie

Konečně začínáme poodhalovat způsoby, jakým vnímáme, třídíme, zpracováváme a používáme informace. Jinak řečeno, jak vidíme, slyšíme, cítíme a jednáme. Ukazuje se, že jsme si rodiči, školou a předchozí generací materialistických vědců a psychologů nechali vnutit celou řadu iluzorních mýtů.... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 9.12.2011 19:56

Vyrovnaná samota

Vyrovnaná samota

12.3.2002 00:00  |  Psychologie

Nakolik může být samota tíživá, zdrojem beznaděje a utrpení, když si ji sami nevybereme, natolik může být pramenem štěstí a vyrovnanosti, když jí s rozvahou vyhledáváme na více nebo méně dlouhou dobu. Budeme tedy mluvit o vyrovnané samotě, díky níž můžeme být sami se sebou v kontaktu, přemýšlet, nalézat myšlenky, tvořit, dělat bilance, meditovat a modlit se. Tento druh samoty, který nás neodděluje od druhých, podporuje naši autonomii a zvyšuje naši adaptabilnost.... celý článek

Komentářů: 19 | Poslední komentář: 19.10.2014 09:36

Mozek jako zbraň

Mozek jako zbraň

11.3.2002 00:00  |  Psychologie

Při zářijových útocích na New York a Washington se mozek 19 teroristů stal biologickou zbraní zodpovědnou za tisíce mrtvých. Jejich vůdci nemuseli do boje nasazovat bakteriologické či atomové zbraně. Stačilo jim vybrat skupinu lidí ovlivněných předchozí zkušeností a využít přirozených procesů řídících vývoj lidského mozku.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 16.8.2008 23:33

Kdy by ženy měly vyhledat psychologickou pomoc

Kdy by ženy měly vyhledat psychologickou pomoc

8.3.2002 00:00  |  Psychologie

Minulá traumata mohou vážně ničit vaši sebeúctu, kterou nahradí pocity nízkého sebehodnocení, studu, viny nebo beznaděje. Takové nevyléčené emocionální rány mohou také vyústit v chování, která narušují sebekontrolu. V následujícím článku uvedeme známky, které ukazují, že můžete mít problém s nevyřešenými otázkami.... celý článek

Komentářů: 8 | Poslední komentář: 15.3.2009 03:57

Jak vypadá úspěch

Jak vypadá úspěch

7.3.2002 00:00  |  Psychologie

Když hledáte příběh popisující nějaký váš úspěch, abyste ilustrovali některou ze svých schopností, nehledáte něco, co jste dokázali jako jediní v historii světa. Hledáte něco mnohem prostšího. Hledáte jakékoli období ve svém životě, kdy jste udělali něco, co vás tehdy naplnilo pocitem hrdosti a úspěchu.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 27.8.2015 16:50